Login

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva patrí medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku, prognostiku a špeciálnopedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby detí a žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania, detí a žiakov so zdravotným postihnutím a zdravotným postihnutím ohrozených.

tel.: 0911 238 265 mail: csppskalica@gmail.com

Naši odborníci:

Psychológ: 
PhDr. Anna Janičkovičová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Erika Baumgartnerová
Mgr. Zora Dobšíčková
Mgr. Mária Faganová
Mgr. Kamila Štěpánová na MD

Sociálno-administratívny pracovník:
Eva Komáčková

 

NAŠÍM PRIORITNÝM CIEĽOM JE ODBORNÁ A ĽUDSKÁ POMOC VÁM A VAŠIM DEŤOM.

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD