Login

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum Špeciálno-pedagogického poradenstva patrí medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Zabezpečuje komplexnú Špeciálnopedagogickú diagnostiku, prognostiku a Špeciálnopedagogické intervencie vzhľadom na individuálne Špeciálnopedagogické potreby detí a žiakov so Špecifickými poruchami učenia a správania, detí a žiakov so zdravotným postihnutím a zdravotným postihnutím ohrozených.

Naši odborníci:

Psychológ: 
PhDr. Anna Janičkovičová

Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Erika Baumgartnerová
Mgr. Zora DobŠíčková
Mgr. Mária Faganová
Sociálno-administratívny pracovník:
Eva Komáčková

 

NAŠÍM PRIORITNÝM CIEĽOM JE ODBORNÁ A ĽUDSKÁ POMOC VÁM A VAŠIM DEŤOM.

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD