Login

Centrum Špeciálno-pedagogického poradenstva

Jatočná 4
909 01 Skalica
riaditeľka: PaedDr. Renáta Jankovová
tel: 0911 238 265


mailová adresa: csppskalica@gmail.com So Školou sa dá komunikovať prostredníctvom elektronickej schránky, elektronickou poŠtou (e-mailom) alebo telefonicky.Zobrazit miesto Spojená Škola Skalica na velkej mape

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD