Login

Projekty školy

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do dvoch celoslovenských projektov, jedného krajského  a dvoch mestských :

► Detský čin roka – ocenenie „Škola dobrých skutkov 2009“
► Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách / škola získala notebook, 5 ks stolových PC s príslušenstvom, dataprojektor /
► mestský projekt „ Pomôžte nám „- pridelená čiastka 396,- EUR od mesta Skalica / realizovanie školského výletu a sociálnej pomoci, ochrany zdravotne postihnutej mládeže /
► projekt „ Rozvoj a podpora špeciálnopedagogickej starostlivosti o zdravotne znevýhodnených žiakov „ – pridelená čiastka 1 600,- EUR od občianskeho združenia KVARTETO / realizovaná rekonštrukcia jednej triedy /
► zapojenie sa do projektu Trnavského kraja „ Štyri regióny pre mladých „ v aktivitách „ Tri dni pre hrdinov „ v čase od 16.6. do 18.6.2010 / uskutočnené aktivity : natieranie preliezok v meste, výroba pomôcok pre deti Detského domova v Skalici, realizácia divadelného vystúpenie pre deti DSS v Skalici /

► Návšteva kina žiakov ŠZŠ bola realizovaná dňa 25.6.2021 ako súčasť projektu „ Chceme sa rozvíjať. „ Projekt bol financovaný z rozpočtu Mesta Skalica.

 

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD