Login

Súčasný stav a prostredie nemocničnej školy

V súčasnosti má škola 1 triedu ZŠ v suteréne detského oddelenia, kde sa uskutočňuje aj činnosť ŠK, ďalej zborovňu a počítačovú učebňu (zriadenú Infovekom) v administratívnej budove FNsP. Herňa, ktorej priestory boli zrekonštruované prostredníctvom združenia Osmijanko pre MŠ, zostala k dispozícii detskému oddeleniu avšak už bez výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ.

Edukačný proces prebieha okrem triedy na jednotlivých oddeleniach FNsP individuálnym spôsobom na detských izbách, resp. v jedálni oddelenia (infekčné, chirurgia, urológia, ORL).

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD