Login

Kto sme


zástupkyňa riaditeľa školy:
Mgr. Adriana Habalová

pedagógovia:
Mgr.Katarína Huťťová
Jarmila Kubíčková


Základná škola pri zdravotníckom zariadení (pri nemocnici) je organizačnou zložkou Spojenej školy v Skalici.

V našej nemocničnej ZŠ zaškolíme priemerne 300 žiakov za školský rok, ŠKD navštevuje 350 žiakov. Škola má vypracovaný vlastný školský výchovno-vzdelávací program, ktorý je prispôsobený miestnym podmienkam s využívaním tradícií a regionálnych prvkov.

Prioritou našej nemocničnej školy je prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností pomôcť chorým deťom stráviť pobyt v nemocnici, prekonať možné prejavy hospitalizmu a najmä zabezpečiť, aby sa po návrate na kmeňovú ZŠ mohli začleniť do vyučovacieho procesu bez obáv zo zameškaného učiva.

Nemocničné vyučovanie je spojené s konkrétnym životom a zážitkami chorých detí, ktoré môžu nájsť vo vyučovaní daných predmetov východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou, či úrazom. Individuálny prístup a úzky kontakt je významným výchovno-terapeutickým činiteľom komplexnej starostlivosti o choré dieťa školského veku.

 

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD